YU- tilahanketta koskeva kirjoitus

8.5.2020

Kirjoitus julkaistaan paikallislehdissä sekä on annettu tiedoksi kaupunginjohdolle

Yleisurheilijat pyytävät murusia, eikö niitäkään tipu?

Yleisurheilijoiden pääasiallinen talviharjoittelutila on vuosikymmeniä ollut Hiskinmäen koulun ns. maapohjahalli, jonka kasvateista monia on yltänyt kansalliselle ja jopa kansainväliselle huipulle.  Yleisurheilu on ollut ja on edelleenkin Äänekosken menestyksekkäin urheilulaji. Ennen kaikkea sadat nuoret ovat saaneet elinikäisen kipinän liikuntaharrastukseen.

Liikuntatalon valmistuttua sen alakertaan tehty yleisurheilutila osoittautui heti huonosti yu-harjoitteluun sopivaksi (pinnoite, pituushyppypaikka), ja turvallisuuden osalta vaaralliseksi (välitila, johon 9 ovea). Näistä syistä sen käyttö yu-harjoitteluun on ollut rajoitettua.
Kaupungin myytyä Hiskinmäenkoulun alueen Metsä Boardille jäi yleisurheilijoiden pääasiallinen talviharjoittelupaikka pois käytöstä.

Ylipainehalliin piirretyt yu-tilat olivat täysin riittämättömät ja soveltumattomat sekä alhaisen lämpötilan vuoksi sopimattomat yleisurheilukäyttöön. Halli tuleekin palvelemaan ainoastaan jalkapalloilijoiden tarpeita. Erilaisten kartoitusten jälkeen saimme kaupungin taholta tiedon, että se on sitoutunut kehittämään liikuntataloa yleisurheilu tarpeita varten.

Liikuntatalon alakerran  yu-tilan osalta onkin tehty suunitelma sen saattamiseksi paremmin nykyvaatimuksien mukaiseksi. Hanke pitää sisällään mm. juoksusuoran ja ns. vapaatilan pinnoittamisen yu-käyttöön soveltuvalla pinnoitteella (esim. Novotan), ja alueen turvallistamisen mm. ovien sulkemisella ja kulkuväylien sekä alueiden uudelleen järjestämisellä. Suunnitelma onkin hyvä alku saada olemassa olevista tiloista yleisurheilua ja muitakin lajeja sekä koulun tarpeita kohtuullisesti palveleva harjoitustila. Suunnittelussa on ollut mukana sekä Äänekosken Urheilijoiden, että Suolahden Urhon edustajat. 

Tämän hankkeen kustannusarvio on n. 30000 €. Se on erittäin järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa samanaikaisesti Liikuntatalon muun korjaushankkeen kanssa. Tämä investointi ei lisää yhtään kaupungin käyttömenoja, päinvastoin lisää tuloja kasvavien käyttömaksujen ansiosta. Hankkeen kertakustannusta voi suhteuttaa myös siten, että jo päätetyt, eri kertaluokan investoinnit muihin lajeihin aiheuttavat vuosittain pelkästään käyttökustannuksina moninkertaisesti suuremmat menot.

Alustavan selvityksen mukaan on myöskin mahdollista rakentaa tilan jatkoksi tunneli parkkialueen alle, jolloin saataisiin n.60 m pitkä ”juoksusuora”. Se mahdollistaisi vaativammankin pikajuoksuharjoitteluun, joka nyt on tehtävä seurojen kustannuksella Hipposhallissa. Tämä on tulevaisuuden optio.

Ymmärrämme erittäin hyvin kaupungin taloudellisen tilanteen ja kustannuspaineet, mutta asiat on hyvä laittaa oikeisiin puitteisiin ja mittasuhteisiin. Lähes kaikkien urheilumuotojen olosuhteet ovat parantuneet, hyvä niin, mutta yleisurheilijoiden tilanne on huonontunut!! Onko tämä tasapuolista ja oikein?? Se ei oikein lämmitä, että olemme hyvässä seurassa kulttuuriväen kanssa.

Kommenteja ja toimenpiteitä odottavat
Äänekosken Urheilijat
Suolahden Urho