Matkalaskujen hyväksyminen

Jaostojen jäsenten matkalaskut ja kulukorvausten maksaminen

       - laskut tarkastaa ja hyväksyy jaoston puheenjohtaja ennen laskujen maksamista

 

Jaostojen puheenjohtajien ja johtokunnan jäsenten laskut

        - laskut tarkastaa ja hyväksyy seuran sihteeri ja puheenjohtaja yhdessä tai erikseen

 

Seuran sihteerin laskut

        - laskut tarkastaa ja hyväksyy seuran puheenjohtaja

 

Seuran puheenjohtajan laskut

        - laskut tarkastaa ja hyväksyy seuran sihteeri, joka tiedottaa niistä johtokunnalle

 

Kaikki maksetut laskut matkoista, kulukorvauksista ja palkkioista henkilötunnuksineen

on toimitettava pikaisesti tilitoimisto  Piia-Leena Luotola Oy:lle.