Antidoping

Jokaisella on oikeus reiluun peliin

Me Äänekosken Urheilijoissa toteutamme puhtaan urheilun edistämistä, jonka pohjana ovat Reilun pelin periaatteet

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Kansainvälisissä ja kansallisissa säännöstöissä on määritelty muun muassa dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset.

Suomessa yksi dopingvalvontaa toteuttaa SUEK. 

Dopingvalvonnan tarkoitus on:

  • estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö,
  • turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun,
  • puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä
  • kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa.

Kielletyt aineet ja menetelmät

Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luetteloa, johon SUEKin Dopingaineryhmät ja -aineet 2024 pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta. 

Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. Mikäli sairaus vaatii ehdottomasti kielletyn lääkeaineen käyttöä eikä sille ole sallittua vaihtoehtoa, tulee tarkistaa erivapauskäytännöstä toimintatavat. Joidenkin sairauksien hoidossa WADAn ohjeistus lääkityksen käytölle on Suomen hoitokäytäntöä tiukempi. Näin on esimerkiksi testosteronin korvaushoidon ja astmalääkityksen suhteen. 

Ravintolisien, homeopaattisten valmisteiden ja muiden ei-lääkkeellisten tuotteiden käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta. Kyseisiä valmisteita ei ole KAMU-lääkehaussa.


KAMU-lääkehaku apuna - lataa sovellus

SUEKin KAMU-lääkehaku perustuu Lääketietokeskuksen tietokantaan, joka sisältää vain Suomesta saatavia myyntiluvallisia lääkevalmisteita. Hausta ei löydy erityislupavalmisteita eikä ravintolisiä. KAMU-lääkehaku on myös ladattavissa mobiilisovelluksena Android- ja iOS-laitteille.


Lisätietoa

Suosittelemme kilpailevia nuoria ja aikuisia tutustumaan myös SUEKin nettisivuihin, josta löytyy kattavasti tietoa antidopingohjelmasta.

.