Seuran arvot, missio ja visio

Äänekosken Urheilijat ry tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja kilpaurheiluun. ÄU:n missio, arvot sekä visio päivitettiin keväällä 2019 vastaamaan seuran toimintaa sekä toisaalta tuomaan selkeitä toimintalinjoja matkalla tavoitteisiin.

Arvot käytännössä
 

Tasapuolisuus

 • Seuratoiminta ja seurassa harrastaminen ja kilpaileminen on mahdollista kaikille
 • Ryhmissä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä
 • Harjoituksissa huomioidaan kaikki tasapuolisesti ja jokainen hyväksytään ryhmään omana itsenään

Avoimuus

 • Seuran tiedottaminen ja viestintä on avointa
 • Eri lajien kilpailutuloksista viestitään tasapuolisesti
 • Ryhmissämme on avoin ja suvaitseva ilmapiiri
 • Noudatamme puhtaan urheilun periaatteita: ”Puhtaana paras!”

Kasvatuksellisuus

 • Valmentajamme, ohjaajamme ja seuratoimijamme käyttäytyvät esimerkillisesti tuoden esiin
  • toisten huomioimista, kunnioitusta ja rehellisyyttä
  • hyviä käytöstapoja ja kohteliaisuutta
  • liikunnan merkitystä ja terveellisiä elämäntapoja
 • Tarvittaessa puutumme epäkohtiin
 • Pidämme tärkeänä elinikäistä oppimista

Tavoitteellisuus

 • Pyrimme suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla
 • Pidämme tärkeänä sitoutumista, yksilöllisyyttä sekä henkilökohtaista kehittymistä liikkujana ja urheilijana

Yhteisöllisyys

 • Seuraamme edustetaan ylpeydellä ja positiivisuudella
 • Seurassamme autetaan ja tuetaan toisia ja jaetaan omaa osaamista muille
 • Tehdään ja tavoitellaan yhdessä kohti hyvää!

 

 

Visio vuosille 2024-2029

Olemme seura, jonne halutaan tulla:

-          Seurassamme on hyvä harrastaa ja toiminta on hyvin organisoitua, suunnitelmallista ja laadukasta

-          Seuralla on kansallisesti ja kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita

-          Seuralla on käytössä monipuoliset liikuntatilat ja seuran taloustilanne on vakaa

-          Äänemäki on tasokas, kiinnostava ja arvostettu laskettelukeskus