Seuran arvot, missio ja visio

Äänekosken Urheilijat ry tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja kilpaurheiluun. ÄU:n missio, arvot sekä visio päivitettiin keväällä 2019 vastaamaan seuran toimintaa sekä toisaalta tuomaan selkeitä toimintalinjoja matkalla tavoitteisiin. Strategisia päälinjoja tarkastetaan jokaisen kauden aluksi ja niistä vastaa toiminnanjohtaja yhdessä seuran hallituksen kanssa.

Arvot käytännössä
 

Tasapuolisuus

 • Seuratoiminta ja seurassa harrastaminen ja kilpaileminen on mahdollista kaikille
 • Ryhmissä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä
 • Harjoituksissa huomioidaan kaikki tasapuolisesti ja jokainen hyväksytään ryhmään omana itsenään

Avoimuus

 • Seuran tiedottaminen ja viestintä on avointa
 • Eri lajien kilpailutuloksista viestitään tasapuolisesti
 • Ryhmissämme on avoin ja suvaitseva ilmapiiri
 • Noudatamme puhtaan urheilun periaatteita: ”Puhtaana paras!”

Kasvatuksellisuus

 • Valmentajamme, ohjaajamme ja seuratoimijamme käyttäytyvät esimerkillisesti tuoden esiin
  • toisten huomioimista, kunnioitusta ja rehellisyyttä
  • hyviä käytöstapoja ja kohteliaisuutta
  • liikunnan merkitystä ja terveellisiä elämäntapoja
 • Tarvittaessa puutumme epäkohtiin
 • Pidämme tärkeänä elinikäistä oppimista

Tavoitteellisuus

 • Pyrimme suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla
 • Pidämme tärkeänä sitoutumista, yksilöllisyyttä sekä henkilökohtaista kehittymistä liikkujana ja urheilijana

Yhteisöllisyys

 • Seuraamme edustetaan ylpeydellä ja positiivisuudella
 • Seurassamme autetaan ja tuetaan toisia ja jaetaan omaa osaamista muille
 • Tehdään ja tavoitellaan yhdessä kohti hyvää!