Reilun pelin periaatteet

Äänekosken Urheilijat ovat sitoutuneet hallituksen päätöksellä noudattamaan Reilun pelin periaatteita 28.9.2021.

Reilun pelin periaatteet ja niiden toteutuminen käytännössä:

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun

- Tarjoamme monipuolisesti eri harrasteryhmiä ja kannustamme jäsenistöämme esittämään mielekkäitä liikuntamuotoja, joiden mahdollistamista seura tukee.

- Harrastetuen mahdollisuus

- Kehitystyö-> erityisliikunnan lisääminen

2. Vastuu kasvatuksesta 

- Seuran toimihenkilöt toimivat esimerkkinä 

- Seurassa toteuttaa liikuntakasvatusta ja pyrkii edistämään terveellisiä elintapoja

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

- Epäkohtiin puututaan

- Kuntoliikunnan, harrasteliikunnan ja kilpaurheilun tarjoaminen

- Yhteisö, jossa jokainen voi osallistua toimintaan haluamallaan tavalla

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 

- Sitoudumme noudattamaan Puhtaana Paras dopingin vastaista ohjelmaa. 

- Urheilukisoissa jokainen urheilee oman parhaansa mukaisesti, vilppiä ei sallita

- Päätöksenteossa nojataan sääntöihin ja arvoihin

- Eri osapuolia kuullaan mahdollisissa selvittelytilanteissa

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

- Seuran hankinnat toteutetaan suosimalla ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja

- Toimintojen digitalisoiminen: sähköiset järjestelmät ja paperin määrän vähentäminen

- Sosiaalisesti kestävää toimintaa lähialueille

- Taloudellinen kestävyys huomioidaan päätöksenteossa